2021-10-18 04:14:52 Find the results of "

tip off là gì

" for you

TIP-OFF | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

tip-off ý nghĩa, định nghĩa, tip-off là gì: 1. a secret warning or piece of secret information: 2. a secret warning or piece of secret…. Tìm hiểu thêm. Từ điển

Tip off là gì - VietJack

Tip off là gì - Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ.

Tip-off là gì, Nghĩa của từ Tip-off | Từ điển Anh - Anh - Rung.vn

Tip-off là gì: the act of tipping off., a hint or warning, noun, they got a tip -off on the raid ., pointer , steer

TIP OFF SOMEONE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

tip off someone ý nghĩa, định nghĩa, tip off someone : to give secret information to someone, or to give someone information without intending to: . Tìm hiểu thêm.

Tip-off là gì, Nghĩa của từ Tip-off | Từ điển Anh - Việt ...

Tip-off là gì: / ´tip¸ɔ:f /, Danh từ: lời ám chỉ, lời cảnh cáo, Kinh tế: tin riêng, tuy-dô, Từ đồng nghĩa: noun, pointer , steer

Nghĩa của từ Tip-off - Từ điển Anh - Việt

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.

Making a tip-off - Vietnamese

Nếu quý vị biết hoặc nghi ngờ các hành vi phá sản giả mạo, trốn thuế hoặc hoạt động kinh tế đen, hãy báo cáo bằng cách: hoàn thành Mẫu đơn mật báo (bằng tiếng Anh). Mẫu đơn này cũng có sẵn trong mục liên hệ với chúng tôi tại ứng dụng ATO (bằng tiếng Anh). gọi cho ...

Nghĩa của từ Tip - Từ điển Anh - Việt

Cấu trúc từ. have something on the tip of one's tongue. sắp nói ra, sắp nhớ ra. to miss one's tip. thất bại, hỏng việc. (sân khấu), (từ lóng) diễn tồi, chơi tồi. to tip out. đổ ra. to tip over.

TIP SOMEONE OVER THE EDGE / BRINK (phrase) definition and ...

1. to make someone feel so unhappy that they cannot deal with their life or a situation any longer. Losing the business was what finally tipped him over the edge. Synonyms and related words. -. To make someone feel sad or upset. upset. wound. disturb.